Cari Blog Ini

Rabu, 19 Februari 2014

Memohon Keampunan

Memohon Keampunan Pada Setiap Ketika

Daripada Abu Hurairah r.a. Nabi s.a.w. bersabda:
"Siapa yang berada di dalam suatu majlis dan ia banyak melakukan kesilapan di dalam majlis itu, kemudian sebelum bangun ia mengatakan: 'Maha suci Engkau, wahai Allah, dan dengan puji-pujian Engkau, aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, aku memohon keampunan daripada Engkau dan aku bertaubat kepada Engkau' ; melainkan diampunkan apa yang telah ia lakukan di dalam majlis itu."
(Riwayat Abu Daud dan al-Tirmizi)